Πώς να Fix Galaxy Σημείωση 9 "Δυστυχώς η διαδικασία com.android.phone έχει σταματήσει"

Το #Samsung #Galaxy # Note9 είναι μία από τις τελευταίες συσκευές ναυαρχίδα που διατίθενται στην αγορά και λειτουργεί με το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα και χρησιμοποιεί μερικά από τα πιο ισχυρά διαθέσιμα εξαρτήματα υλικού. Παρά την ισχυρή αρχιτεκτονική της, αυτή η συσκευή μπορεί ακόμα να υποφέρει από ορισμένα ζητήματα. Ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι το σφάλμα "Δυστυχώς η διαδικασία com.android.phone έχει σταματήσει" το οποίο δεν επηρεάζει μόνο αυτό το τηλέφωνο αλλά και άλλες συσκευές. Πριν από την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, είναι πάντα καλύτερο να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας λειτουργεί με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού. Αν δεν συμβεί αυτό τότε σας προτείνω να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τη νεότερη ενημερωμένη έκδοση για τη συσκευή σας.

Πώς να Fix Galaxy Σημείωση 9 "Δυστυχώς η διαδικασία com.android.phone έχει σταματήσει"

Επανεκκινήστε το τηλέφωνο

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε σε αυτή την περίπτωση είναι απλά να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο. Αυτό θα ανανεώσει το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου και συνήθως θα διορθώσει αυτό το πρόβλημα. Τώρα, εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα, προχωρήστε στα πιο προηγμένα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που αναφέρονται παρακάτω.

Διαγράψτε την προσωρινή μνήμη και τα δεδομένα της εφαρμογής τηλεφώνου

Με την πάροδο του χρόνου η εφαρμογή τηλεφώνου θα συσσωρεύσει πολλά αποθηκευμένα δεδομένα τα οποία θα αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μερικές φορές τα δεδομένα αυτά μπορεί να αλλοιωθούν, πράγμα που θα οδηγήσει σε αυτό το πρόβλημα. Για να καταργήσετε αυτήν την πιθανότητα, θα πρέπει να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη και τα δεδομένα της εφαρμογής τηλεφώνου.

 • Από μια Αρχική οθόνη, σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω το κέντρο της οθόνης για να μεταβείτε στην οθόνη εφαρμογών
 • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και στη συνέχεια στο Εφαρμογές
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει Όλες οι εφαρμογές (επάνω αριστερά).
 • Εντοπίστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο.
 • Πατήστε Αποθήκευση.
 • Πατήστε CLEAR CACHE.
 • Πατήστε CLEAR DATA

Διαγραφή της προσωρινής μνήμης και των δεδομένων στην εφαρμογή SIM Toolkit

Με την πάροδο του χρόνου, η εφαρμογή SIM Toolkit θα συγκεντρώνει πολλά αποθηκευμένα δεδομένα τα οποία θα αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μερικές φορές τα δεδομένα αυτά μπορεί να αλλοιωθούν, πράγμα που θα οδηγήσει σε αυτό το πρόβλημα. Επειδή αυτή η εφαρμογή λειτουργεί παράλληλα με την εφαρμογή τηλεφώνου, θα πρέπει επίσης να καθαρίσετε την κρυφή μνήμη και τα δεδομένα της.

 • Από μια Αρχική οθόνη, σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω το κέντρο της οθόνης για να μεταβείτε στην οθόνη εφαρμογών
 • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και στη συνέχεια στο Εφαρμογές
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει Όλες οι εφαρμογές (επάνω αριστερά).
 • Εντοπίστε και επιλέξτε την εφαρμογή εργαλείων SIM.
 • Πατήστε Αποθήκευση.
 • Πατήστε CLEAR CACHE.
 • Πατήστε CLEAR DATA

Διαγράψτε τα αποθηκευμένα δεδομένα του τηλεφώνου

Η εκκαθάριση όλων των αποθηκευμένων δεδομένων του τηλεφώνου μπορεί επίσης να διορθώσει αυτό το ζήτημα.

 • Από μια Αρχική οθόνη, σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω το κέντρο της οθόνης για να μεταβείτε στην οθόνη εφαρμογών.
 • Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις - Συντήρηση συσκευής - Αποθήκευση
 • Πατήστε CLEAN NOW (Καθαρισμός τώρα).

Σκουπίστε το διαμέρισμα προσωρινής αποθήκευσης του τηλεφώνου

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το τηλέφωνο θα υποστεί ζητήματα που σχετίζονται με το υλικολογισμικό, τα οποία μπορούν να διορθωθούν χωρίς να γίνει μια κύρια επαναφορά. Αυτό είναι όπου θα σκουπίσει το διαμέρισμα μνήμης cache του τηλεφώνου θα έρθει μέσα.

 • Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου και το πλήκτρο Bixby και μετά πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
 • Όταν εμφανιστεί το λογότυπο Android, αφήστε τα τρία πλήκτρα.
 • Ένα μήνυμα "Εγκατάσταση συστήματος ενημέρωσης" θα εμφανιστεί για 30 - 60 δευτερόλεπτα πριν εμφανιστούν οι επιλογές του μενού αποκατάστασης συστήματος Android.
 • Πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου αρκετές φορές για να επισημάνετε την κατάργηση της κατάτμησης της προσωρινής μνήμης.
 • Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε.
 • Πατήστε το πλήκτρο Μείωση έντασης ήχου για να επισημάνετε το ναι, και πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να επιλέξετε.
 • Όταν ολοκληρωθεί η κατάτμηση της προσωρινής μνήμης, το σύστημα Reboot τώρα επισημαίνεται.
 • Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να επανεκκινήσετε τη συσκευή.

Μόλις ολοκληρωθεί, προσπαθήστε να ελέγξετε αν το πρόβλημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται.

Εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σε περίπτωση που τα παραπάνω βήματα δεν διορθώσουν το πρόβλημα, τότε η μόνη σας επιλογή είναι να πραγματοποιήσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Αυτό θα επαναφέρει το τηλέφωνο πίσω στην αρχική του εργοστασιακή κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του τηλεφώνου σας πριν εκτελέσετε αυτό το βήμα καθώς θα διαγραφούν στη διαδικασία.

 • Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου και το πλήκτρο Bixby και μετά πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
 • Όταν εμφανιστεί το πράσινο λογότυπο του Android, αποδεσμεύστε όλα τα πλήκτρα ('Εγκατάσταση ενημέρωσης συστήματος' θα εμφανιστεί για περίπου 30 - 60 δευτερόλεπτα πριν εμφανιστούν οι επιλογές του μενού αποκατάστασης συστήματος Android).
 • Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου για να επισημάνετε την επιλογή 'σκουπίστε δεδομένα / εργοστασιακή επαναφορά'.
 • Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να επιλέξετε.
 • Πατήστε το πλήκτρο Μείωση έντασης μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη 'Ναι - διαγραφή όλων των δεδομένων χρήστη'.
 • Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να επιλέξετε και να ξεκινήσετε την κύρια επαναφορά.
 • Όταν ολοκληρωθεί η κύρια επαναφορά, επισημαίνεται το "Επανεκκίνηση συστήματος τώρα".
 • Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να επανεκκινήσετε τη συσκευή.

Συνιστάται

Επιλύθηκε ο αισθητήρας εγγύτητας Samsung Galaxy S9 που δεν λειτουργεί μετά την ενημέρωση λογισμικού
2019
Το Samsung Galaxy S5 σταμάτησε να αναγνωρίζει την έκδοση κάρτας microSD & άλλα συναφή προβλήματα
2019
Samsung Galaxy Σημείωση 4 σφάλμα κατά την εγκατάσταση του προβλήματος της εφαρμογής και άλλα σχετικά προβλήματα
2019
Εύκολος τρόπος για την επίλυση προβλημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Samsung Galaxy Σημείωση 2 [Μέρος 1]
2019
Η θύρα USB του Galaxy S6 λειτουργεί διαλείπουσα, άλλα ζητήματα ενέργειας φόρτισης
2019
Η Huawei Honor 5X τώρα λαμβάνει την ενημέρωση του Marshmallow
2019