Αντιμετώπιση προβλημάτων Τέσσερα κοινά σφάλματα κάρτας microSD με το Samsung Galaxy Σημείωση 2 [Μέρος 1 από 2]

Αυτό το περιεχόμενο θα συζητήσει και θα ξεδιπλώσει τέσσερα κοινά σφάλματα κάρτας microSD που ταξινομήσαμε πρόσφατα από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου CallACab Mailbag. Μεταξύ των ζητημάτων που πρόκειται να διευκρινίσουμε περαιτέρω σε αυτή τη σελίδα θα περιλαμβάνονται τα σφάλματα της κάρτας microSD της Samsung Galaxy Note 2 για το περιεχόμενο που δεν βρέθηκε, τα ζητήματα τοποθέτησης, τα θέματα αποκατάστασης και η αδυναμία διαμόρφωσης.

Εκτός από το προσωρινό ζήτημα συσκευής, άλλες πιθανές αιτίες για σφάλματα κάρτας microSD με τη Σημείωση 2 του Galaxy περιλαμβάνουν:

 1. Χρήση κάρτας microSD που δεν υποστηρίζεται.
 2. Η συσκευή δεν υποστηρίζει το περιεχόμενο.
 3. Το περιεχόμενο διαγράφηκε κατά λάθος.
 4. Μια άλλη εφαρμογή χρησιμοποιεί το περιεχόμενο.
 5. Βλάβη υπάρχει στη συσκευή, στην κάρτα microSD ή στην υποδοχή κάρτας microSD.
 6. Το περιεχόμενο είναι απρόσιτο επειδή είναι μέρος των αρχείων συστήματος στη συσκευή σας.
 7. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στην κάρτα microSD.
 8. Κατεστραμμένο περιεχόμενο ή κάρτα microSD.
 9. Η κάρτα microSD δεν έχει διαμορφωθεί σωστά για τη συσκευή.
 10. Περιορισμένη διαχείριση DRM ή ψηφιακών δικαιωμάτων, συνεπώς το περιεχόμενο δεν είναι προσβάσιμο μέσω αυτής της μεθόδου.

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Α. Το περιεχόμενο της κάρτας MicroSD δεν βρέθηκε

Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης δεν μπορεί να βρει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα αρχείο που αποθηκεύει ή αποθηκεύει στην κάρτα microSD.

 1. Κατά τη συνήθη διαδικασία, αφαιρέστε την μπαταρία για 30 δευτερόλεπτα με τη συσκευή ακόμα ανοικτή. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και αντικαταστήστε τη μπαταρία και τη συσκευή στη συσκευή.
 2. Βεβαιωθείτε τι ακριβώς υποστηρίζει η κάρτα μνήμης από τη συσκευή σας.
 3. Επαληθεύστε το αρχείο στο οποίο προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζεται από τη συσκευή σας. Οι τύποι αρχείων που μπορούν να προβληθούν σε μια συσκευή θα διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται.
 4. Σε περίπτωση που έχετε διαγράψει κατά λάθος το αρχείο που θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση, αναζητήστε το αρχείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από άλλη τοποθεσία αποθήκευσης, εάν δημιουργήσατε ένα αρχείο. Θυμηθείτε, ότι μόλις το αρχείο διαγραφεί, δεν θα μπορείτε να το ανακτήσετε.
 5. Εάν μια άλλη εφαρμογή χρησιμοποιεί το αρχείο που προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, κλείστε πρώτα την εφαρμογή και προσπαθήστε ξανά να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 1. Ελέγξτε για τυχόν υγρά ζημιά στη συσκευή εξετάζοντας το δείκτη LDI ή δείκτη υγρών ζημιών που βρίσκεται μέσα στο φρεάτιο της μπαταρίας και στην ίδια την μπαταρία. Οι δείκτες LDI θα πρέπει να εμφανίζονται στερεά λευκά ή λευκά με ορατά ροζ / μοβ Xs. Το LDI που δείχνει στερεό ροζ / μοβ / κόκκινο απλά υποδηλώνει ότι η συσκευή έχει εκτεθεί σε υγρασία και είναι πιθανό να έχει κάποια ζημιά στο υγρό. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Samsung για την καλύτερη δυνατή επιλογή επισκευής για τη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρόμοια με τη φυσική ζημιά, η ζημία υγρών δεν καλύπτεται επίσης από την Περιορισμένη Εγγύηση της Samsung.

 1. Εξετάστε την υποδοχή κάρτας microSD και την κάρτα microSD για να βεβαιωθείτε ότι οι υποδοχές δεν είναι λυγισμένες, σπασμένες, γρατζουνισμένες, διαβρωμένες ή σπρώχνονται.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης προϊόντων της Samsung για περαιτέρω βοήθεια.

B. Προβλήματα τοποθέτησης κάρτας microSD

Για κάποιους λόγους, η Σημείωση 2 του Galaxy δεν βλέπει ή αναγνωρίζει την κάρτα microSD, εμποδίζοντας σας να τοποθετήσετε την κάρτα microSD για χρήση στη συσκευή σας.

Παρόλο που αυτό μπορεί να είναι προσωρινό ζήτημα συσκευής, η χρήση μη υποστηριζόμενης κάρτας microSD, χαλασμένης κάρτας microSD ή υποδοχής κάρτας microSD, κακής κάρτας microSD, καθώς και ακατάλληλης μορφής κάρτας microSD μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα εγκατάστασης στη συσκευή.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πριν ξεκινήσετε την πραγματική διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων, σας συνιστούμε να εκτελέσετε την ακόλουθη τυπική διαδικασία:

 1. Αφαιρέστε τόσο την μπαταρία όσο και την κάρτα microSD για 30 δευτερόλεπτα με τη συσκευή να είναι ακόμα αναμμένη.
 2. Περιμένετε μια στιγμή και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε την μπαταρία και την κάρτα.
 3. Ελέγξτε την κάρτα και βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά.
 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 5. Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για την κάρτα μνήμης που υποστηρίζει η συσκευή σας, επαληθεύστε τις προδιαγραφές της συσκευής σας Galaxy Note 2 online.
 6. Για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη είναι στην αρχική κάρτα ή στον αναγνώστη υποδοχής κάρτας microSD, δοκιμάστε να διαβάσετε μια άλλη κάρτα microSD στη συσκευή σας.

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 1. Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν σημάδια ζημιάς στο υγρό. Ανατρέξτε στο δείκτη LDI ή υγρού βλάβης μέσα στο φρεάτιο της μπαταρίας και στην ίδια την μπαταρία για να διαπιστώσετε εάν έχει βιώσει ζημιά στο υγρό. Οι δείκτες της συσκευής χωρίς καταστροφή υγρών είναι στερεές λευκές ή λευκές με ορατά ροζ / μοβ Xs στο LDI. Αν το LDI εμφανίζεται με ροζ / μοβ / κόκκινο χρώμα, τότε η συσκευή είναι εκτεθειμένη σε υγρασία και είναι πιθανόν να καταστραφεί.
 2. Ελέγξτε την υποδοχή κάρτας microSD και την κάρτα microSD για να βεβαιωθείτε ότι οι υποδοχές δεν έχουν κάποια φυσική ζημιά, όπως λυγισμένες, γρατζουνισμένες, σπασμένες, διαβρωμένες ή σπρώχνονται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φυσικές και οι υγρές ζημιές δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση της Samsung. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε σημάδια φυσικής ή υγρής βλάβης στη συσκευή σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Samsung για να σας βοηθήσουμε να λάβετε τις κατάλληλες επιλογές επισκευής για τη συσκευή σας. Διαφορετικά, μπορείτε να μεταφέρετε τη συσκευή σας στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις στην περιοχή σας.

Προβλήματα τοποθέτησης που προκλήθηκαν από κατεστραμμένη κάρτα ή περιεχόμενο

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα κατεστραμμένο περιεχόμενο ή κάρτα θα σας εμποδίσει να τοποθετήσετε τη συσκευή σας στο Galaxy Note 2. Αν προσπαθείτε να τοποθετήσετε την κάρτα microSD και η συσκευή σας δεν είναι σε θέση να τοποθετήσει την κάρτα όπως αναμένεται, τότε είναι πιθανό ότι η κάρτα παρουσιάζει πρόβλημα. Ως σύσταση, διαμορφώστε την κάρτα για να καθαρίσετε τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να εμποδίζουν τη διαδικασία τοποθέτησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μόλις διαμορφώσετε την κάρτα microSD, όλα τα δεδομένα από αυτήν θα διαγραφούν πλήρως και δεν θα μπορούν πλέον να ανακτηθούν. Για το λόγο αυτό, μην ξεχάσετε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας ή να αποθηκεύσετε όλα τα σημαντικά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα σας σε έναν υπολογιστή ή σε άλλες συσκευές αποθήκευσης πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία μορφοποίησης.

Βήματα για τη μορφοποίηση κάρτας microSD

 1. Αγγίξτε το εικονίδιο Μενού από την Αρχική οθόνη.
 2. Πατήστε για να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις .
 3. Αγγίξτε για να επιλέξετε περισσότερες επιλογές.
 4. Αγγίξτε για να επιλέξετε Αποθήκευση .
 5. Αγγίξτε την επιλογή Μορφοποίηση κάρτας SD για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μορφοποίησης.
 6. Διαβάστε και ελέγξτε την προτροπή επαλήθευσης στην οθόνη και αγγίξτε την επιλογή Μορφοποίηση κάρτας SD .

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει μετά τη μορφοποίηση της κάρτας SD, χρησιμοποιήστε έναν εξωτερικό ή εσωτερικό αναγνώστη καρτών και διαμορφώστε την κάρτα μνήμης στον υπολογιστή σας. Αν το πρόβλημα συνεχίσει μετά από αυτό ή δεν βλέπετε κάποια επιλογή για τη μορφοποίηση της κάρτας, σας συνιστούμε να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης.

[Συνέχεια στο Μέρος 2]

Συνιστάται

Επιλύθηκε ο αισθητήρας εγγύτητας Samsung Galaxy S9 που δεν λειτουργεί μετά την ενημέρωση λογισμικού
2019
Το Samsung Galaxy S5 σταμάτησε να αναγνωρίζει την έκδοση κάρτας microSD & άλλα συναφή προβλήματα
2019
Samsung Galaxy Σημείωση 4 σφάλμα κατά την εγκατάσταση του προβλήματος της εφαρμογής και άλλα σχετικά προβλήματα
2019
Εύκολος τρόπος για την επίλυση προβλημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Samsung Galaxy Σημείωση 2 [Μέρος 1]
2019
Η θύρα USB του Galaxy S6 λειτουργεί διαλείπουσα, άλλα ζητήματα ενέργειας φόρτισης
2019
Η Huawei Honor 5X τώρα λαμβάνει την ενημέρωση του Marshmallow
2019